1 2 3 4 5

Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická je nejstarší a největší nevládní organizací svého druhu v České republice. Je dobrovolným zájmovým sdružením profesionálů i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků a jejich životního protředí, stejně jako zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody.

* realizuje vlastní i mezinárodní projekty výzkumu a a ochrany ptáků 

* popularizuje a propaguje ochranu ptáků

* organizuje kampaně na ochranu ptactva

* má osm regionálních poboček s vlastní činností na místní úrovni

* od roku 1994 zastupuje Českou republiku v mezinárodní organizaci BirdLife International

 

Založena byla v roce 1926 v restauraci U Bumbrlíčka, kde bylo zvoleno první předsednictvo a projednány návrhy stanov. Později v roce 1928 byly schváleny stanovy, v roce 1934 vzniká kroužkovací stanice a od roku 1936 vychází (až dodnes) odborný časopis Sylvia.

Během let vznikla řada patronátních a odborných pracovních skupin. Proběhla již tři mapování hnízdního rozšíření ptáků a jedno mapování zimního rozšíření ptáků, získané výsledky byly vždy publikované formou knižních atlasů rozšíření, které se řadí i v rámci Evropy mezi nejlepší - vysokým standartem zpracování.

K pravidelným akcím společnosti, kromě členského ornitologického plesu, se řadí jarní Vítání ptačího zpěvu nebo podzimní Festival ptactva.

Kromě již zmíněného časopisu Sylvia, společnost vydává časopis Ptačí svět a dále vydává nebo se podílí na vydávání řady propagačních brožur, letáků a jiných tiskovin.

Kompletní souhrn informací o činnosti ČSO a nabídku akcí včetně přehledu všech možných aktivit odborných i laických najdete na webu: www.birdlife.cz   

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok