1 2 3 4 5

Deprese v polích zdroj pohody a dobré nálady

Deprese v polích jsou v posledních letech, pokud jsou plné vody, zdrojem dobré nálady a spousty zajímavých pozorování. Rok od roku je zřetelnější, že různé druhy protahujících ptáků - brodiví, vrubozobí anebo bahňáci - zařazují zastávku ne nich do svého letového řádu. Někteří se jen vykoupou osuší něco mílo zobnou  a frčí dál, jiní pobudou déle - několik dnů se tu vykrmují a doplňují palivo a frčí dál ... no a někteří přiletí vykrmují se a sledují a vybírají a nefrčí dál. Zůstanou najdou si partnera a hnízdí.

Hnízdí tady, protože rozlivy a mokřady v polích jsou už natolik rozsáhlé, že se v nich cítí bezpečně; že tuší, že nevyschnou během inkubace snůšek a dokonce většina z nich bude mít zbytky vody v době vodění a výchovy mláďat. Dlouhodobě mělce podmáčené plochy by třeba na rybniční soustavě hledali marně. A proto se jim líbí tady, v polích.

A proto jsme rádi, že takové pozitivní deprese máme. Kde jinde byste během dubna a května narazili na kulíky zlaté, jeřáby, čápy bílé i černé, jespáky křivozobé, husice liščí i nilské, vodouše štíhlé, chřástaly kropenaté, pisily a tenkozobce, lžičáky a čírky ...

Fotografie k článku



Přidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok