1 2 3 4 5

Filcýk - Čjžek (Fringilla spinus.)

90.  Čjžek  (Fringilla spinus.)

Malé wšlechtilé ptáče, které k nám w podzymku přicházý, a neywjce semenem wolšowým a chmelowým se žiwj.

Letní obydlj geho gistě newjme; někteřj prawj, že prý se w Německu celý rok zdržuge - ginj magj za to, žeby s gara do kragin sewerných táhl, a tam hnjzdil - možno, že obě strany prawdu magj.

Někteřj zůstáwagj a hnjzděgj prý w kraginách našich, gegich hnjzdo býwá wšak zřjdka k spatřenj. (Obraz XII. čjslo 5.)

 

Příště:  91.  Konopka a heyl

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok