1 2 3 4 5

Filcýk - Drop (Otis tarda.)

70.  Drop.  (Otis tarda.)

Pták tento gest wětšj, než hus;  na hlawě má chochol, gegž zdwihnauti y složiti může. Hlawa a krk geho gest popelawý, záda načerwenalé, přjda pak bělawá. Pod gazykem má otwor k waku, genž 7 liber wody držj; ten naplňuge wodau, a w čas nauze se nj napágj. 

On se zdržuge w mjrných kraginách ewropských, asyatských, afryckých,  a táhne w podzymku do kragin teplegšjch,  ačkoli geg mnohdy y zde w zymě spatřugeme. Menšj druh geho, welkost kachny magecý, býwá we Francauzsku spatřen.

Swému těžkému tělu na wzdory ljtá předce drobet; pronásledowán gsa pomáhá sy obyčegně autěkem.  Nebezpečenstwj wida zdwihne se cos málo nad zem, a letj několik kroků.  Že chytrý a bázliwý gest, musegj se lowcy a psy na wůz vkrýti, k němu se přibljžiti,  a teprw střeliti. - Samice wyhrabe sy w obilj djru we způsobě hnjzda; do něho wložj dwé tmawozelených wagec, welkost husých wagec magjcých; na nich sedj celý měsýc.

Nepřjtele odlaudj od hnjzda tjm, že geg k sobě přigjti nechá,  a wždy na autěk se dá, kdykoli gi polapiti chce.  Ptáků těchto držj se wždy 30 y 40 pospolu, a kde padnau,  poplenj osenj znamenitě;  neboť se gediné z nedostatku semenj bylinkami a čerwy žiwj.  Maso dropů mladých gest welmi chutné;  gegich brky spotřebugeme gako husý.   (Obraz X. čjslo 16.)

 

Příště: 71. Tetřew hlušec. (Tetrao Urogallus.)

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok