1 2 3 4 5

Filcýk - Hus, hausar domácý (Anser domesticus)

63. Hus, hausar domácý. (Anser domesticus.)
Tato počjná w vnoru nebo w březnu nésti, a položj zřídka přes 12 wagec, na kterýchžto pak as 30 dnj sedj; odbjrámeli gj ge, snese gich wjc, gako slepice. Y ona po petruželi scýpá. Hausátka pak i po sežránj chrausta rownodennjho (Scarabeus solstitialis) žiwot nakwap ztrácegj. Vžitečnost gegich gest každému známa. (Obraz X. číslo 3.)
Hus diwoká (Anas ferus), od které naše krotká pocházý, býwá we wšech končinách k nalezenj. Onatě na zádech popelawá, na přjdě bledšj; a na krku praužkowaná; w Sybiryi spatřugeme wšak i bjlé husy. Wětšj djl gich náležj mezy ptactwo stěhowawé, genž obydlj swé wjcekrát za rok měnj. Ony žiwj se rybičkami, wodnjm hmyzem, a wodnjmi bylinkami, y na osenj dělagj škodu přewelikau. (Obraz X. čjslo 4.)
We Šwédsku a w Prusku spatřugeme husy zemnj, genž gako lišky w zemi bydljce w nj se hjizdj. – Kachna kasarká (Anas Bernicla) klade a wysazuge wegce we kraginách neystudeněgšjch, gako gest: Nowá Zemlja; na zymu táhnau do Skotska, a do giných mjrněgšjch kragin. Italowé dali gj gméno stromnj husy, poněwadž myslili, žeby z gistých nožičnatých a na konci hlawowém wegcými skořápkami opatřených mušlj (lepas anatifera), genž na stromjch wisýwagj, pocházela. Křiku „rot, rot!“ má též gméno podobné u rozličných národů. 

 

Příště: 64. Kachna domácý. (Anas domestica.) Kačka. (Anas boschas.)

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok