1 2 3 4 5

Filcýk - Kanárek (Fringilla canarica.)

87. Kanárek (Fringilla canarica.)

Od stoletj šestnáctého chowáme ptáče toto w kraginách našich; ono gest domowem na ostrowjch kanárských.

We wlasti swé hnjzdj okolo malých řek na stromjch, a žiwj se semenjm gisté tráwy, gakož y cukrowjm; proto geg Afrykáni na cukrowištěch tak nerádi widěgj, gako my wrabce we pšenicy.

On se množj 3 y 5 krát za rok a wysedj pokaždé we 14 dnech 4 y 6 mladých. (Obraz XII. čjslo 2 )

Z  Tyrolska odsýlá se množstwj wycwičených kanárků do Angličan, do Ruska a do Turecka.  Posel wezme gich mnoho set na bedra swá nagednau, a w Konstantynopoli odbude gich neywjce.

 

 

Příště: 88. Pěnkawa (Fringilla coelebs.)

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok