1 2 3 4 5

Filcýk - Konopka a heyl.

91.  Konopka a heyl.

 

Konopka (Fringilla linota) požjwá syce ráda semenec; vmjrá wšak brzy, nepřimjchámeli gj do něho řepného a giného semenj. Gegj přirozený zpěw, který wždy s gistau předhrau počjná, gest welmi přjgemný.

Ona hnjzdj na pahrbcých a na kopcých w hustém křowj, a množj se dwakrát za rok. Matka krmj mláďata z wolete.

W podzymku táhnau wětšjm djlem do kragin teplegšjch; w Čechách, w Morawě spatřugeme gich y času zymnjho.

Ptáče toto gest včeliwé, gako kanárek; a býwá často pro rozkoš we klecy chowáno. (Obraz XII. čjslo 6.)

Heyl (Loxia pyrrhula) zdržuge se v nás gen přes zymu; s gara táhne do hornatých kragin sewerných. On hnjzdj w njzkém křowj; 4 y 6 wagec wysedj we 14 dnech, a krmj mláďat swých z wolete.

Geho potrawa záležj w semenj a gahodách; z kterýchžto prý gen seménko wybjrá. Heyl gest tiché, smutné ptáče, gehožto hlas temnému zwuku fletny se podobá; samice pěge tak, gako samec - což se zřjdka v giných stáwá. (Obraz XII. čjslo 7.)

 

 

Příště: 92. Sýkora a wlaštowka.

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok