1 2 3 4 5

Filcýk - Krocan, ťopka (Meleagris gallopavo)

62. Krocan,  ťopka. (Meleagris gallopavo)
As před dwěma sty a padesáti lety přinesena byla drůbež tato z Ameryky do Ewropy. Tamť žige w lesých na stromjch wysokých haufně pospolu. Když gsme některé ručnicý dolů srazyli, neplašj se ostatní, ale zůstáwagj pokogně seděti.. Giný druh rodu tohoto s modrými růžky nalezáme w Indyi a gmenuge se Krot modrorohý. (Meleagris Satyra.)
Hwjzdánjm neb barwau čerwenau rozhněwáme krocana tak, že se čepeyřj, a strašně hodrká. Ťopka klade neyweyš 20 wagec, na nichžto přes 26 dnj seděti musý; nechceli, třebať gj péřj pod břichem oškubati, a ono mjsto kořalkau s pepřem smjšenau wydrhnauti. Petružel, káwa a hořké mandle gsau ťopkám y slepicým ged. Neywjce pečliwosti lidské magj zapotřebj, když gim hlawy masem obrůstagj; neboť tu trpj tolik, co děti při řezánj zubů.  Ťůpata (krůťátka) žerau ráda malau kopřiwu; ostatně srownáwagj se w živnosti se slepicemi. (Obraz X. číslo 2.)


Příště: 63. Hus, hausar domácý. (Anser domesticus.)

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok