1 2 3 4 5

Filcýk - Luňák a gestřáb.

94.  Luňák a gestřáb.

 

Luňák (Falco milvus) gest as gako slepice welký, načerwenalý, na hlawě pobělawý; ocas geho gest co nůžky, ocasu wlaštowčjmu podobný.

Wznášege se dělá kola w powětřj, a křjdly ani nepohybuge.s gara k nám přicházege hnjzdj w lesých na stromjch wysokých; a žere husy, kachny, slepice, mrchu a hady; na zymu táhne v welikém počtu do Afryky a do Asye. (Obraz XII. čjslo 12.)

O gednom gestřábu w sewerné Ameryce wyprawuge se, že prý negen pro sebe, ale y pro orla ryby lowj. Týž orel neschopen gsa ryby lowiti ljtá stále za gestřábem; wyhrožuge mu, gestliže vlowenou rybu pohltiti chce; gestřáb pak boge se orla rybu mu pustj. - Mnohem podiwněgšj gest, že nasycený gestřáb s kořistj swau do weyšky se wznese, a tak dlauho wolá, až se obyčegný host geho wyskytne, a od něho rybu přigme.

Krahugec (Falco nisus) má welkost straky, brunátný hřbet, černými prauhami skvrněný ocas, a bjlá prsa s hnědošedými prauhami; bytem gest w mnohých končinách ewropských.

Hnjzdo swé stawj na wysokých stromjch, starých wěžjch, zdjch a skalách, a klade 4 tmawožlutě skwrněná wegce. Koroptwa, křepelka, skřiwan a pěnkawa bywagj potrawau geho. (Obraz XII. čjslo 13.)

Raroh (Falco gentilis) s popelawým hřbetem, bjlým břichem, hnědokropeným krkem, a žlutýma nohama dosahuge welkost kohautowu, a gest po orlu neysylněgšj we swém druhu.

W Islandě spatřugeme y bjlé sokoly, gichžto sy mnoho wážegj. Swé hnjzdo stawj we skulinách skalnjch, w kwětnu wywádj 4 mladé, gichžto brzy od sebe žene; žere koroptwy, bažanty a t.d.

Tu a tam nawáděgj geg k lowu, a njm množstwj zwěře polapěgj.  (Obraz XII. čjslo 14.)

 

 

Příště:   95. Weyr a krkawec.

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok