1 2 3 4 5

Filcýk - Morčák. Carbo cormoranus)

102.  Morčák.   Carbo cormoranus.)

Morčák býwá co husa welký; w Asyi přebýwage hnjzdj na skalách, na stromjch, a žiwj se rybami.

O wegcých geho wyprawuge se, že prý nikdý neztwrdnau, ať gich gakkoli wařjme. Y on se dá k lowenj ryb nawésti, k čemuž geg Čjnowé potřebugj, gako psa k honbě. Gediný člowěk může sto podobných ptáků řjditi; oni se posaděgj na zábradlj loďky, očekáwagjce na pokynutj pánowo. Napotom rozljtnau se nad wodu, a potápěgj se tak dlauho, dokud rybu nevlowili, kteraužto rychle pánu swému nesau.

Gestli ryba welká, pomáhagj sy wespolek; geden vchopj gi za hlawu, druhý za ocas, a tak gi do loďky nesau. Aby w pokušenj nepadli, a vlowených ryb sami nenačali; připne se gim na zoban auzký železný kraužek. Když ale gistý počet ryb byli vlowili, teprw obdržegj podjl swůg.

Oni gsau welmi žrawj, a pohlcugj menšj ryby celé; proto také, nechtěgjli gim pohodlně w zoban gjti, tak mistrně gich do weyšky wyhoděgj, že gim hlawau do tlamy otewřené padnauti musegj. (Obraz XIII.čjslo 8.) 

 

 

 

Příště: 103. Plameňák. (Phoenicopterus ruber.)

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok