1 2 3 4 5

Filcýk - Negasyt čili pelikán (Pelecanus onocratalus.)

101.  Negasyt čili pelikán (Pelecanus onocratalus.)

 

Tento gest geště gednau tak welký, gako husa - barwy bjlé, načerwenalé, a žige w teplegšjch končinách země našj.

Do wolete, genž mu od zobáku spodnjho wisý, a se až k welkosti hlawy lidské rozedmauti může, wegde 10 y 12 mázů wody.

Do něho wkládá potrawu pro swé mladé, a gako holub krmj ge z něho. Tudy powstala powjdka, žeby sy prsy proklubal a mláďat krwj swau žiwil; on zatjm gen hubu otewře, a spodnj pysk na prsy položj, aby mláďata potrawu wybjrati mohla. Wzezřenj na pysk čerwený, a na krwawé ryby we woleti dalo podnět k oného powjdce.

Geho zobák gest 18 y 20 palců dlauhý, a hlas podobá se hýkánj osljmu.

Onť se dá k lowu rybjmu nawésti.

 

 

Příště:   102.  Morčák. (Carbo cormoranus.)

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok