1 2 3 4 5

Filcýk - Papaušek (Psitacus.)

106.  Papaušek (Psitacus.)

 

Tento bydlj, pokud wolnosti přirozené požjwá, w neyteplegšjch končinách země, nikoli wšak w Ewropě.

On hnjzdj w dutých stromjch, žiwj se semenjm a owocem rostlin rozličných, y také w haufjch nawštěwuge pole; proto geg obywatelé pronásledugj.

Péřj geho gest krásně zbarweno, w welikostj swé wystupuge od wrabce až k slepicy, a w gednánj swém opicy se podobá. Potrawu do gedné nohy wezma na druhé stogj; y také proti obyčegi ptačjmu žweyká a sobě chutná. Wšeho požjwati může, cokoli pro člowěka připraweno, zwláště cukrowj we wjně smočeného; petružel gest pak mu gedem.

Zýwati, keychati, smáti se, slow wygádřiti vmj náležitě, ač ne dosti gako člowěk.

W zagetj se nemnožj; dosahuge wšak stářj sta a wjce let. - Gistý druh nazýwame dle geho křiku kakadu. On žige we wýchodnj Indyi, a gest papauškům giným we wšem podobný. (Obraz XIII. čjslo 12.)

 

 

Příště: 107. Tukán hlasatel (Ramphastus picatus.)

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok