1 2 3 4 5

Filcýk - Páw - (Pavo cristata)

67.  Páw  (Pavo cristatus)

Wlast tohoto  krásobarewného ptáka gest wýchodnj Indye, wšak ho y w giných kraginách pro nádhernost chowagj;  w podnebj welmi studeném nesnadno geg wychowati lze.  Ontě menšj než krocan;  na hlawě má chochol a dlauhý ocas, který krásau swau wše popisowánj přewyšuge. Gsauť zcela bjlj a strakatj,  neywjce pak  modřj páwowé.

Potrawa gegich záležj we wšelikém semenj a we hmyzu.  Nočnj dobou sedj rádi wysoko na stromjch neb na střechách.  Křik gegich gest protiwný.  Samcy  wljtnauce mnohdy  člowěku do očj, zobákem a křjdly tepagj geg.  Hnjzdo klade samice kdesi w kautku aneb pod křowjm na zemi; y také do hnjzda lidskau rukau dělaného wložj 8 y 12 wagec , která za měsýc wysedj.  Páwata třebať krupicý, žemličkau, sekanými wegcy, gečmenau maukau (která wjnem kropena gest) krmiti, dokud pšenicy a gečmen žráti nemohau;  kopřiwa býwá gim škodná.

Kowolesklými  barwami  lesknaucý se ocas a chochol dostáwagj teprw w roku třetím; w podzymku geg tratj, a s gara  narůstá gim opět giný.  Oni žigj přes 20 let.
Páw přicházý na stůl boháčůw wjce pro podjwanau, než pro gjdlo;  neboť  geg y s péřjm předkládagj. (Obraz X. číslo 13.)

Příště:  68. Bažant  (Phasianus colchicus.)

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok