1 2 3 4 5

Filcýk - Sokolowitj. (Falcones.)

93.  Sokolowitj. (Falcones.)

 

Orel rybný (Falco Albicilla) má welkost ťopky, žiwj se rybami; a raděgi hlad trpj, nežby se giného zwjřete chopil; proto bydlj při wodách w Ewropě, a w sewerné Ameryce.  Swým sylným zobákem y kosti lámati může.

Orel skalnj  (Aquila chrysaetos), král ptactwa gest neywětšj, neypěkněgšj a neysylněgšj ze wšech sokolů. Přjmo wzhůru stoge býwá 3 y 4 střewjce wysoký, délka rozprostřených křjdel má přes 6 střewjců od špice k špicy, wáha pak celého těla wynášj 18 y 20 liber.

Ontě na 5 palců dlauhým zobanem ozbrogen, barwu má černohnědau, a žlutý kroužek okolo welkých giskřjicých očj.

Na wysokých horách mezy skalami stawj pro celý swůg žiwot hnjzdo pewné z wětwj a prautj, w němž dwé mláďat wysezuge; odtud také geho gméno orel skalnj.  Mjrné kraginy starého swěta gsau geho wlast.

W okršljku swém giného orla netrpj, y mláďat swých žene od sebe, gen co se drobet žiwiti mohau.

Geho strašným hlasem plašj se ptactwo , gako zwěř čtyrnohá před řwánjm lwjm. Gelena vmj wysljditi a mistrně se ho zmocniti. Mláďatům nosý do hnjzda zagjce, gehňata a srnčata.

Oko geho geho gest bystré; s weyšky přenáramné widj kořist swau, na kteraužto co střela letj. Žádný pták newznese se tak wysoko, gako on, a we čtwrt hodině vletj snadno mjli cesty.

We swé powaze podobá se lwu. Při něm nalezáme králowskau důstognost, sylné tělo, ohniwé oko, hrdost v wolenj kořisti (neboť zwjřata malá a mrchu zawrhuge), k smělosti přiměřenau sýlu, a střjdmost w požjwánj pokrmu; neboť od swého obědu wždy něco pro giní zwjřata zanechá, nemage mláďat na starosti. Y w zagetj přiwede wěk swůg na sto let. (Obraz XII. čjslo 10.)

 

 

Příště:   94. Luňák a gestřáb.

 

 

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok