1 2 3 4 5

Filcýk - Špaček. (Sturnus vulgaris.)

78.  Špaček (Sturnus vulgaris.)

Totě pták stěhowawý, genž w březnu k nám přicházege w dutých stromjch dwakrát za léto hnjzdj.Poneyprw wysedj 5 y 7 - podruhé pak 3 y 5 mladých. Hmyz, čerwy, obilj, semenj, gahody a třešně býwagj potrawau geho.

Pro hmyz zdržuge se rád okolo stáda, a mnohdy owcým i na hřbet sedage hmyz wybjrá. Mnozí domnjwagj se, žeby špačkowé mrchu zobali; prawdě podobněgšj gest wšak, že se na ni gen proto shromažďugj, aby z nj čerwy wybjrali.

W podzymku sljtne se gich na sta, a až do nocy náramně šwitořegj; na zymu odlétagj do Egypta.

W klecy zawřený špaček navčj se (podřjznutý gazyk mage) y slowa wyřknauti; brzy wšak ge zapomjná. Poněwádž ptácy tito v welikém množstwj pospolu ljtagj, proto ptáčnjcy některým wěgice na nohy vpewniwše mezy ně ge pustěgj, a tak gich množstwj polapěgj.

Pohlcowánjm hmyzu gest nám špaček vžitečný.  (Obraz XI. čjslo 8.)

 

 

Příště:  79. Zoraw.  (Grus.) 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok