1 2 3 4 5

Filcýk - Tetřew hlušec (Tetrao Urogallus)

71.  Tetřew hlušec  (Tetrao Urogallus.)

 

Hlušec žige w sewerné Ewropě a býwá co krocan welký. Hlawa geho gest černá, hřbet a krk černý s náleskem zlatozeleným; prsy, břich a ocas má barwu černonamodralau;  gazyk geho sedj we woleti,  a bez potřeby newyndá geg. Proto se stařj domnjvali, žeby ptactwo toto zcela žádného gazyku nemělo.

Weliké smrčiny, kde se bažiny a prameny nalezagj, býwagj obydljm tetřewowým.  Nazwjce na stromu sedě žiwj se paupaty smrkowými a gedlowými, gakož y šiškami ljskowými,  gahodami a hmyzem.

W březnu bočj se kohaut diwně; zcela pitomý gsa chodj sem a tam s očima zamhauřenýma, newidě a neslyše  -  ocas má načepeyřený, krk natažený, křjdla wisutá, wole naduté, tropj wšeligaké posuňky, křičj: déť, déť,  potom: dédl dédl,  a potom hbitě: dédlem mlaska glak glak hedehé hedehé, načež opět od začátku počjná;  při hedehánj onom, které gen několik minut trwá, nekauká tetřew dolů, pročež mysliwec as o tři kroky přiskočiw, zticha stogj, při každém mlasku, gegž 6 - 8 kráte opakuge přistaupá dotud, až geg pohodlně střeliti může,  a tu se neysnáze střeliti dá, neboť časem giným welmi plachý gest.

Slepice stawj hnjzdo pod stromem z prautj; do něho klade 6 y 12 hnědožlutých kropených wagec, která welkost slepičjch magj, a sedj na nich 4 neděle.

Maso ptáků těchto gest suché a černé, třebať ge prwé we wjně mořiti,  než na stůl knjžecý přigde.  (Obraz XI. čjslo 1.)  

 

Příště: 72. Křepelka. (Coturnix dactylisonans.)

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok