1 2 3 4 5

Filcýk - Zoraw (Grus.)

79. Zoraw. (Grus.)

Zoraw, čáp a wolawka magj welmi dlauhý krk, dlauhé nohy, a dlauhý rowný zoban; zoraw gest mezy nimi neywětšj..

Weyška geho, an zrowna stogj, wynášj půlčtwrta střewjce; w těle býwá skoro tak welký, gako ťopan. Hlawnj barwa těla geho gest popelawá, hlawa a perutě černé - w teyle pak má kůži bradawicowitau, a náležj mezy ptactwo stěhowawé. S gara k nám přicházege klade do hnjzda dwé šediwých černě kropenatých wagec, která welkost labutí magj.

Potrawa geho záležj w semenj, hmyzu, mlžech a obogživelných.

W podzymku táhne do Afryky, kde prý se w haufjch nesmjrných vsazuge, a osenj hubj, tak že obywatelé y s dětmi na vstawičné stráži státi musegj. Křik gegich, an w powětřj letěgj, býwá strašný. Ljtagj tak wysoko, gako diwoké husy.

Pro gegich bdiwost nesnadno se k nim s ručnicý přibljžiti lze; neboť stogjce na gedné noze spěgj, a při neymenšjm šustěnj probuděgj se. Ač towaryšstwa milownj gsau, předce se wespolek potýkagj tak, že geden po druhém kameny házý.  Polané nawáděgj ge k tancy, a pak gich za penjze okazugj. (Obraz XI. čjslo 9 )

 

 

Příště:  80. Čáp. (Ciconia.)  

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok