1 2 3 4 5

Ilustrátor Karl Neunzig a ukázky z jeho tvorby I.

Německý ilustrátor Karl Neunzig je ukázkou toho, že výjimečná práce ojedinělého talentu je nadčasová. A to doslova. Celý jeho profesionální život byl spjat s další velkou osobností Karlem Russem, zakladatelem dodnes vycházejícího a tudíž nejstaršího časopisu pro chovatele ptactva na světě - Gefiederte Welt  (Opeřený svět).

Německý chovatelský časopis “Gefiederte Welt” znají mnozí naši chovatelé, protože to je časopis, který lze označit více superlativy. Je nejstarším periodikem na světě. Vychází po dobu více než 140 let a v průběhu těchto let se vystřídali pouze tři vydavatelé!!

Zakladatelem byl dr. Karl Russ (1833-1899). Od svého dětství miloval přírodu a vše živé v ní. Zásluhou lesníka z blízkého okolí se zabýval také chovem ptactva. Vystudoval univerzitu v Rostocku. V roce 1871 navštěvoval na svých cestách všechny tehdy známé chovatele, aby si ověřoval jejich názory na založení samostatného časopisu.

 První číslo vyšlo 4. 1. 1872 s názvem “Die gefiederte Welt - časopis pro milovníky ptactva, chovatele a obchodníky”. Nejdříve vycházel čtrnáctidenně, od r. 1874 každý týden. Přinášel nejen články chovatelské, ale také ochranářské a ornitologické. Zpočátku bylo jen málo ilustrací, ale od r. 1894 se situace podstatně zlepšovala. Dr. Russ kromě vydávání časopisu napsal několik knih o chovu ptáků, především cizokrajných. Dvousvazková příručka pro chovatele ptáků vyšla v letech 1871-1873 a čtyřsvazkové dílo Cizokrajní ptáci chovaní v bytě v letech 1879-1899, obojí ve více nákladech.

Druhým vydavatelem časopisu se od r. 1899 stal Karl NEUNZIG (1864-1944) akademický malíř. Od svého mládí udržoval úzké kontakty s Russem, což na něho mělo jednoznačně pozitivní vliv.

Vedle obsáhlých příspěvků pro časopis publikoval přepracované dílo dr. Russe s názvy “Cizokrajní ptáci chovaní v bytě” a “Naši ptáci chovaní v bytě”.  Všechny knihy dosáhly mnoha nákladů a např. kniha o cizokrajných ptácích vyšla jako novotisk ještě v r. 1965.  Právě z této publikace, konkrétně jejího 4. vydání z roku 1913 (!), jsou barevné tabule které zde dávám k nahlédnutí. Je neuvěřitelné, že i po více než sto letech jsou tyto kresby zcela srovnatelné s většinou dnešních ilustrací, jak samotným provedením tak i kvalitou jejich tisku.

Jelikož měl Karl Neunzig nearijské předky, znemožnily mu nacistické orgány další činnost. Bez protestů se stáhl do soukromí. Jeho dokonalé kresby ptáků mohly být v tento čas uveřejňovány jako archiválie z nakladatelství CREUTZ (Magdeburg). V závěru válečných událostí 1944-45 bylo vše při náletech zničeno.

V prosinci 1938 se stal nástupcem K. Neunziga dr. Joachim Steinbacher (narozen 1911). Jeho sklony k ornitologii se projevily už v ranném mládí. Vystudoval biologii, stal se kandidátem doktorátu u dr. Stresemanna (ten byl v letech 1930-1960 vedoucí osobností německé ornitologie).

 
Časopis “Gefiederte Welt” dostal pod vedením dr. Steinbachera zcela novou tvář. V důsledku válečných událostí bylo v r. 1943 vydávání časopisu z úředního příkazu zastaveno. V posledním čísle 72. ročníku 1943 oslovil dr. Steinbacher čtenáře, aby i přes tuto situaci zůstali časopisu věrni. Již v roce 1946 začali manželé Steinbacherovi rozesílat na zachované adresy všem bývalým odběratelům ručně psané oběžníky o připravovaném znovuvydávání.

 

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok