1 2 3 4 5

Jak pozorovat ptáky během oslavy narozenin

Těžko, velice těžko. Přesto jsem se v rámci možností snažil během tohoto víkendu, aspoň podle hlasů a v menší míře i přímým pozorováním, podchytit avifaunu malebných pasek  u Osvětiman.

Kradmá pozorování jsem, v tomto malebném táhlém údolí, prováděl během kuřáckých pauz a venčení našeho "kapesního útočného" jorkšíra. Pro údolí je typické domkářské osídlení, jednotlivé budovy jsou řídce rozptýlené v travnatých stráních, u většiny chat i domů jsou menší sady nebo aspoň ovocné stromy v jejich zahradách. To celé sevřené v nižších polohách smíšenými lesy s převahou dubů a lip a bohužel místně i výsadbami smrků a borovic. Ve vyšších partiích a na hřebenech nahrazené starými letitými bučinami.

V chledném ránu se od potoka ozýval můj letošní první slavík obecný i pěnice pokřovní. Zřejmě už od obsazených dutin anebo budek, nejméně ze tří míst ječeli krutihlavové obecní.

Opakovaně přeletěl od lesa na pastviny a zpět krkavec velký. Při jednom takovém výletu jej silně atakoval samec poštolky obecné. Kolem rybníčku a nedalekého výběhu s kozami a ovcemi sbírají stavební materiál stehlíci obecní, pěnkavy obecné i zvonci zelení. Zatímco konipas bílý už ve velikém tempu krmí mladé.

Rehci domácí nekrmí, ale hnízdo na příčném trámu chléva už zřejmě obsahuje snůšku. Zřejmě ze samičky,  čouhá nad okraj hnízdní kotlinky jenom konec ocasních per. Rehci zahradní vesele vyzpěvují, ale domnívám se, že zatím na hnízdiště dorazili především jenom samečci.

Na holuba hřivnáče neúspěšně zaútočila samice krahujce obecného, po útoku to ještě zkusila i na drobotinu kolem výběhu zvířectva. Ale hejnko nejméně 30 vrabců domácích přečkalo její pokus bez ztráty kytičky.

Cestou domů i s rodinkou provádíme krátkou kontrolu PP Ježovský lom. Malý, ale krásný pískovcový lom, je i letos evidentně obsazený výrem velkým. Ten je na tom, co se týká úspěšnosti lovu holubů - určitě líp, než krahujec od Osvětiman. Na třech trhaništích nacházíme zbytky nejméně tří holubů domácích, holuba hřivnáče, kosa černého a zřejmě racka chechtavého (?). Nacházíme taky letku kalouse ušatého, inu výr si nebere servítky a v jeho jídelníčku občas najdeme i vzdálenější příbuzenstvo.

 

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok