1 2 3 4 5

Jarní výlovy rybníků

Výlovy rybníků v těchto dnech začaly. Nejedná se o překlep a vy čtete dobře. Kromě tradičních podzimních výlovů určených k zajištění ryb, především kapra, ke štědrovečerní večeři existují i výlovy jarní, podle kalendáře vlastně ještě zimní.

V rybničním hospodaření je pochopitelně nutné manipulovat s různě velkými rybami od plůdku přes násady a roční ryby až po závěrečný výlov. Na většině rybníků, možná i kvůli panujícímu počasí, se s těmito manévry začalo v uplynulých dnech. Odhalená bahna s uvízlými rybkami poskytují prostřený stůl zatím jenom volavkám a rackům. Volavkám, které úspěšně přezimovaly i rackům, kteří se vrátili na hnízdiště nebo naším krajem jenom protahují poskytnou výlovy dostatek snadno získané potravy. Na bahňáky je zatím brzy, však jsem zatím žádnou drobotinu sondující v bahnech vypouštěných rybníků nepozoroval. Jejich doba přijde později, asi až od počátku dubna. 

V úterý jsem na Písečném prohlédnul stativákem pomíchané hejno asi 550 hus polních, 250 hus běločelých a 60 našich hus velkých.  Všude jsou vidět kormoráni velcí, jejichž tah k severu také začal. Hejno asi 80 těchto "černých křížů", jak jim občas rybníkáři říkají kvůli jejich typické letové siluetě, loví i tady - poblíž husí farmy. 

Na sousedním Dvorském rybníku na jednom z ostrůvků pospává "houser" husice liščí, kolem něj přejíždí sem a tam nejméně 40 párů hus velkých, několik párů už tvrdě odhání konkurenci od jimi obsazeného úseku hráze nebo ostrůvku. Na hladině mezi obyčejnými kachnami divokými a bokem od hejna 80 poláků velkých, toká a koupe se skupina 21 zrzohlávek rudozobých. Absolutní exot mezi našimi hnízdícími druhy kachen, kterého nejde ani ve velkém hejnu ptáků přehlédnout. Hlavně samečci, dnes jich tu bylo patnáct, kteří dali této kachně vědecké jméno, jsou na vodní hladině nepřehlédnutelní. Na "naší" soustavě rybníků hnízdí v posledních letech pravidelně v počtu až kolem 20 párů. 

Dalším rybníkem, který se připravuje na výlov je Výtopa, v jeho mělčinách operuje hejno 20 čírek obecných, opět za účasti nádherně vybarvených kačírků. Podél okrajů vody postává 58 volavek popelavých a přes 30 volavek bílých. Většina z nich se sluní a nabírá tepelnou energii, stejně jako já vidí, že od východu se blíží rozsáhlá tmavá stěna. V zádech příjemné teplo, v obličeji první dešťové kapky. Aprílové počasí na začátku března. Od Kyjovky se ozve vábení budníčka menšího, z okraje lesa jakoby mu odpovídal brávník.

Odevšad zní volání a bubnování všech možných druhů šplhavců - žlunou šedou i žlunou zelenou počínaje a nejméně třemi druhy strakapoudů konče. Černota se neúprosně blíží. Nad Studenou chodbou, nízko nad lesem, přeletuje mladý orel mořský, bez jediného mávnutí křídly mě mizí z dohledu. Cíl jeho cesty, jak se dalo čekat, je jasný - po chvíli se nad sádkami zvedají do vzduchu v jednom velkém mraku stovky hus a kachen. 

Přesunuji se k Mutěnicím, to už prší souvisle a začalo foukat. Jenom rychle zkontroluju nový rybníček na severním břehu Třetího Zbrodu, který zde vznikl díky nadšení jednoho kolegy a se svolením majitele rybníků. Dobrý počin, který ale bude větším přínosem pro obojživelníky než pro jiné skupiny živočichů.  Vidím, že i Zbrodský (jinak zvaný Luční) rybník jde na nízkou vodu, rychle sečtu nejméně 120 volavek bílých a se závazkem brzké návštěvy lokalitu opouštím.

U Jarohněvic vedle areálu bývalého lihovaru a zájezdního gasthausu sedí na drátech elektrického vedení sameček bramborníčka černohlavého. Čapí hnízdo na komíně je zatím osiřelé a zeje prázdnotou.

Ve středu jen letmo profičím přes Písečenské, počty ptáků i složení druhové je téměř totožné se včerejškem, jen na zcela spuštěné Výtopě už jsou husice dvě, kompletní pár. Schází orlan a stále nejsou k vidění žádní bahňáci.  

Na Výtažnících u Mutěnic střídavě lysky - labutě - lysky - labutě až na tom posledním a současně prvním, se z rákosiny linou zvuky jak z vesnické zabíjačky. To se jenom předvádí pěkně ukvičený chřástal vodní a z protější strany, přes Kyjovku od Štičího rybníku, se mu ozývá další kumpán (nebo parťačka ?).

Volavek bílých je na Zbrodském stejně jako včera, ale za soumraku je doplňují ptáci, kteří přitáhli od severu, takže konečný počet se blíží téměř 150 jedincům. Ještě za dobrého světla jsem, troufám si tvrdit, zjistil, že ani jedna nemá okrasu v podobě barevného náramku na noze. Momentálně jsou ale i tak krásné ažaž, prodloužená pera v dolní části hřbetu a na hrudi vlají ve větru a vytvářejí dojem vlečky. Však je tato okrasa před nějakými 120 lety přivedla v Evropě na hranici vyhubení. Peří bylo žádaným a velice trendy módním doplňkem,nejen v nóbl společnosti a poptávka evidentně převyšovala nabídku. Díky Bohu módní vlna časem opadla a kdyby se snad vrátila, už by se díky moderním technologiím dala vyrobit dokonalá náhražka. Také jak říkám, se některým začínají "zapalovat lýtka" - mají pro období toku typicky do červena zabarvenou horní část noh.

Během přibližovacího manévru plaším z pahýlu vrby, trčícího z vody,  ledňáčka říčního - s naštvaným pískáním přeletuje celý rybník. Nad ním od lesa ke Kapánsku tiše přeletuje krkavec velký, který už velice pravděpodobně hnízdí, následovaný osamělým hřivnáčem.

V houští kolem náhonu prozpěvuje z vesela červenka obecná, z džungle na hrázi se ozývá šoupálek dlouhoprstý a zvuk "trumpetky" prozrazuje hýly obecné. Dohledal jsem jenom samičku, která se krmila na červených bobulích nějakého keře. Menší hejnka špačků mezitím obsazují vršky vrb na hrázích, dávají pro dnešek sbohem slunci a zapadají na svá nocoviště do rákosin.

Vracím se k pažoutovi, jedu pro synka do jakéhosi zájmového kroužku, potom pro butelku Cabernetu, to aby mě neschnuly během psaní tohoto artikulu konečky prstů.

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok