1 2 3 4 5

Kašpar - Ptactvo moravské - orlovec říční

Falco haliaetos, Linné.  Pandion alticeps, Brehm. Aquila haliaetos, Aucl. Orel říční, fišar. Flussadler. Fischaar.

…  často táhne ve společnosti čápů; jednou pozoroval jsem u Velkého Týnce hejno čápů s  nimiž letěli tři říční orlové kroužíce nad nimi; bylo je snadno poznati po jejich velikosti a jejich bílém břichu.
Tento odvážný dravý pták živí se hlavně rybami; se znamenité výšky vrhá se kolmo na rybu dolů, vyzdvihne ji z vody a sežírá ji obyčejně na stromě. Uchopí-li omylem rybu větší, se kterou není, stáhne ho tato někdy také pod vodu; kdež ovšem musí zahynouti; často nalezeni byli chřadnoucí kapři živí nebo jejich kostry, v nichž uhnilé spáry říčních orlů trčely.
Za dob mých studií šel jsem jednou v prázdninách z Bludova do Dlouhomilova na návštěvu příbuzných. Za Sudkovem stál na kraji lesa veliký dub; když jsem se k němu přiblížil, spadl s něho jakýsi větší předmět a současně zdvihl se s něho veliký pták, v němž jsem poznal orla říčního pod dubem leželi však dva rozpáraní kapři, 1-1 ½ kilogr. těžcí, z nichž vnitřnosti vytaženy  byly; spěchal jsem do Dlouhomilova, vypůjčil si brokovnici a za čtvrť hodiny stál jsem již pod dubem na číhané. Brzy spatřil jsem říčního orla, jak s novou kořistí, kterou si v bludovském  novém rybníku byl ulovil, ku stromu zase letí.  Jakmile si sedl na strom, sestřelil jsem ho i s kaprem, který ještě nebyl rozpárán; tak jsem ukořistil za kratičkou chvilku říčního orla a tři kapry.

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok