1 2 3 4 5

Kolem vysýchajících louží začíná být živo

Letošní suché jaro a podprůměrný úhrn vodních srážek vedly k tomu, že většina zavodněných depresí, tůněk a járků už dávno vyschla. A voda pomalu mizí i z těch hlubších a rozsáhlejších.

Nárazové bouřky a dešťové přeháňky s nimi spojené nestačí přirozený odpar vody nahrazovat. Poslední vodní zrcátka uprostřed polí stále víc přitahují různé druhy ptáků, začíná kolem nich být pěkně živo. Na letním tahu se objevují první bahňáci, často v dokonalém svatebním šatu. Například jespáci bojovní nebo vodouši tmaví se předvádí v dokonalých dresech.

Ale zřetelný už je tah u vodoušů kropenatých a bahenních nebo čejek chocholatých. Ty se po větší část dne zdržují v polích a k vodě se zaletují pouze vykoupat a napít se. Naopak trvale se kolem vody zdržují bekasiny otavní.

Ze stejných důvodů se k loužím sletují stále větší hejyn špačků obecných a rodinky různých druhů pěvců například stehlíků, zvonků, konipasů nebo strnadů. Během očisty a pití musí se mít pořád na pozoru, protože tyto místa regulérně kontrolují motáci pochopi, ale třeba i káně lesní anebo krahujec zkouší u napajedel svoje lovecké štěstí. Pravidelným návštěvníkem mělčina okrajů mokřadů jsou divoká prasata anebo třeba lišky. V těchto dnech je ještě možné pozorovat hravá a vzrostlá liščata spolu s jejich matkami.

Se zmenšováním se plochy i hloubky mokřadů, se v určitých místech nedobrovolně koncentruje rybí obsádka. Toho pochopitelně začínají využívat různé druhy brodivých ptáků - oba druhy čápů a vícero druhů volavek.

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok