1 2 3 4 5

Kvakošova jedenáctka

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) je druh, jehož hnízdní populace v Čechách a na Moravě v poslední dekádě výrazně narostla. Početně posílilo všech cca 10 kolonií, které se nachází na ostrůvcích rybníků hlavních rybničních oblastí to jest jižních Čech a jižní Moravy.

Počet hnízdících párů se pohybuje kolem 800-900 a největší hnízdiště s přibližně 230 páry se nachází na ostrově Zámeckého rybníku v Lednici. Jednotlivé páry se snaží hnízdit i mimo tyto centra a zakládají dočasné, několik let aktivní,  malé kolonie.

Kvakoš je malá, v šatě dospělých malebná, volavka se soumračným způsobem života. Jeho vědecký latinský název se dá volně přeložit jako " noční vrána (krkavec)".  Během pobytu u rybníků nebo řek jej častěji můžeme slyšet než vidět. Až když jej vyplašíme z husté spletí větví nebo keřů nad hladinou pak se nám předvede v celé své kráse. Keře, především, keře bezu černého patří z hlediska stavby hnízd k nejvíce preferovaným na většině našich kolonií.

Po vyhnízdění se jak dospělí tak mladí ptáci rozlrtí všemi směry na potulky, Je zřejmé, že určité lokality patří k oblíbeným a tudíž pravidelným pohnízdním stanovištím, Jednou z nich je i soustava rybníků na říčce Kyjovce. Odsud pochází snímly mlaďocha. Ten mě obletěl asi pětkrát, jakoby byl uvázaný na šňůrce, a dal mi dost příležitostí jej vyfotit. Asi po dvou až třech minutách si velice neochotně vybral jiný suchý pahýl trčící z vody na který se usadil. Ihned zaujal pozici trpělivého lovce a číhal.

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok