1 2 3 4 5

Letní pelmel

První prázdninový víkend se vydařil. Navštívil jsem opět letos obzvlášť zajímavé Bzenecko. Dějí se tam věci nanejvýš potěšující. I když u výskytů a pobytů některých druhů mám v notesu i v hlavě velké otazníky. Tak jako tak máme v oblasti velice pravděpodobně premiérová hnízdění anebo se tu vytváří páry s pevnou vazbou na oblast. Uvidíme v příštích letech jak se bude situace u ptáků prozradím, že s velkým rozpětím křídel, vyvíjet.

Obecně je letošní hnízdní sezona téměř na konci. Všude v keřích, v korunách stromů i na bahnech se to hemží různě starými mláďaty. Zdá se, že většina z nich bouřkové fronty přečkala. Čápi bílí i černí mají z hlediska úspěšnosti a počtu mláďat spíše průměrnou sezonu. Výrazně méně byly celou dobu vidět motáci pochopi. Naopak na více místech eviduju opakovaná pozorování včelojedů lesních.

Jiné druhy jako dudek, rehek zahradní nebo břehule letos šly početností nahoru - naopak lelků a bělořitů bylo podle mých zjištění v tomto roce pomálu.

V sobotu se příjemně zdržím při jednom z jejich posledních odchytů s lidičkama z Květné. Petr i Milica mají nataženo na jedné z hrází Josefa a celkem jim to tam padá. Chvilku jim uteču, abych povyprávěl s milým návštěvníkem z Valašska a probral s ním zcela neobvyklé pozorování jednoho druhu racka. Kolega Vlach totiž na vypuštěném Komárovském pozoroval a jeho pozorování potvrdil i Mirek Čapek - racka tenkozobého. Pokud jejichzáznam projde schválením faunistickou komisí bude to první (a druhé) pozorování tohoto druhu v České republice.

Vracím se asi po hodině  a půl bohatší o fotky mladých rákosníků a sýkořic a sýkor a taky pisil.

Petr opět kroužkuje ledňáčka říčního a potom mladého lejska bělokrkého, nádherné ptáče. Slibuje během táhlého loučení dodání zajímavjěších faunistických údajů z letošního roku. Už se těším na věci, které nám suchozemským pozorovatelům asi unikly.

Odpoledne a příští den ráno mám možnost fotit přímo z okna ložnice drozdy, brhlíky, rehka zahradního ale hlavně pár lejsků šedých dokrmujících špatně létající mládě. Ti pózovali opravdu hezky a dlouze. Z foteček tohoto míň běžného druhu lejska mám radost.

 

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok