1 2 3 4 5

Límcování hus velkých u Hodonína

Letos jsme byli nuceni z různých důvodů přesunout tradičních odchyt hus spojený s jejich značením z Mutěnic k Hodonínu. Michal P. se jen krátce ozval z jiné štace svého husího turné z Vysočiny - dostalo se mu zpráv o stovkách polodivokých kačen a téměř žádné divoké huse na hrázi rybníka U vrby. Navíc letošní první vlna snůšek u hus, díky několika mrazivým dnům a následně snad i jarnímu vypouštění rybníků, nedopadla dobře. Ptáci zřejmě snůšky opustili, jen část z nich hnízdila opakovaně, tudíž momentálně mají příliš malá housata.

Závěr plynoucí z těchto faktů je jasný - chytat se bude premiérově u Hodonína. Vybrali jsme hráz mezi Komárovským a Bojanovickým rybníkem. Tam se už delší dobu zdržuje větší skupina hus, o čemž svědčí i velice dobře pohnojená místní cesta a desítky velký obrysových per - ocasních i ručních letek.

Ráno v osm sraz u sádek. Čeká se chvilku na ty, co to mají nejblíž a pak rychlý přesun na místo činu. Jádro letos početné party je už sehrané a tak příprava lodí, tenátek, stanů a komunikace přes vysílačky probíhá jak na drátkách. Po chvíli nervozního čekání jsou stále zřetelněji slyšet hlasy naháněčů brodících se bahýnkem a hustými porosty rákosu a orobince. Pak se zvedne velké hejno labutí velkých po nich kachny a nakonec odlétá i několik ještě letuschopných hus velkých.

Nadějné je ale šplouchání a plácání křídel, které se postupně blíží k hrázi. Napřed se na její koruně objeví několik dospělých hus, potom housata a nakonec zase několik dospělých ptáků. Většina z nich bezpečně vbíhá do připravených tenátek, pár se jich vrátilo zpět na vodu a byly z části odchyceny rojnicí honců. Husy jsou ohleduplně vyproštěny ze sítí a urychleně přeneseny do stanů - zvlášť mladí ptáci a zvlášť dospělé husy. Celkem jich nakonec bylo patnáct - devět starých a šest mladých. Po krátkém nezbytném občerstvení a ošetření drobných ran se bez odpočinku pokračuje dál - změřit, zvážit, límec na krk a kroužek na nohu, portrétek se zvláštním zřetelem na vybarvení zobáku a nakonec vypuštění zpět na vodu.

Krátce po poledni je hotovo a sbaleno. S průběhem letošního odchytu snad všeeobecná spokojenost a my se jen můžeme těšit na to, jaké výsledky nám označení ptáci přinesou. Ná závěr díky všem účastníkům - Mikulášovi a jeho bandě, Michalům a jejich kamarádům, Adélce a Gábině, Tomášovi, Petrovi a Vladanovi, který málem zůstal uvězněn v bažinách; dalšímu Petrovi a jeho princezničce lodivodné s maminkou, mlčenlivé zooložce, panu Kučerovi a Mildovi dokumentátorovi, Jarovi a tak dále a podobně. 

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok