1 2 3 4 5

Měsíc kdy podzim a dravci přebírají vládu

Přechod z léta do podzimu, bývá někdy pozvolný a plynulý a my si bohatě užijeme babího léta. Ale někdy, stejně jako letos, je babí léto  - indian summer - skutečně tím čím má být. Období nezvykle teplých a slunných dní na přelomu října a v listopadu. Kolem vody a u rybníků ještě člověka občas narazí na mladé nutrie, osamocené kolegy birdery, ale čím dál víc na hromádky patron po kachních honech. O víkendech je na rybnících hluk a střelba a tak mě to víc v tuto dobu táhne třeba do polí. 

Jakoby toto fajn počasí přitahovalo nějak víc dravce nebo jsem na ně měl jen trochu víc štěstí ? No každopádně jsem zažil s foťákem i bez něj krásná pozorování orlů mořských, dokonce dospělý pár s perfektní ukázkou toku. Oba králové naší oblohy vykroužili neskutečně vysoko nad hnízdiště. A potom mě předvedli navzájem do sebe zakleslí pařáty - sérii dechberoucích salt a kotrmelců - které ukončili hodně nízko nad loukami. V neustálém vzrušeném volání zase nabrali výšku, aby už o notný kus dál, zase upadli do vývrtek.

Na tradičním místě se objevila taky samice sokola stěhovavého. Během jedné z kontrol, jsem ji zastihl na konci svačiny - se zbytky peří na zobáku a s krvavými pařáty vylétla z oraniště a usedla na oblíbený sloup VVN. Vzhledem k tomu, že se zde aktuálně nenacházela jediná vrána šedá, řekl bych, že právě tuto položku měla sokolice k jídlu.

O kousek dál se nachází jedno z mála vojtěškových polí v regionu. Díky bohu místní firma ještě pořád chová hovězí dobytek - na jedné farmě býky a na další farmě dojnice. Kvůli nim pěstuje jako zanedbatelný, ale důležitý doplněk krmiva vojtěšku. Pole alfalfy jsou magnetem pro různé druhy dravců, nejen v době sečení a sklizně, ale průběžně po celý rok. V nízké vegetaci se daří hrabošům a křečkům a hnízdí v ní i různé "zemní" druhy pěvců. Tradičně zde loví přes den poštolky, káně lesní a motáci pochopi - v noci různé druhy sov. V době tahu je to celá řada jiných dravců. Na podzim a v zimě nejvíce motáci piliši a dřemlíci tundroví.

Dravci i sovy s oblibou nízkým letem prohledávají a pátrají po kořisti v těsné blízkosti cest a silnic. Občas se jim takový způsob lovu a nepozornost během loveckého zaujetí stávají osudným. Viz přložený snímek puštíka obecného sraženého nějakým vozidlem - zřejmě autem. Piliši jsou přeci jen obezřetnější, ale i samice na snímcích uhnula před linkovým autobusem na poslední chvíli. Naštěstí tyto busy jezdí tak pomalu, že když vám ujede v jedné obci, hravě jej rychlejší chůzí stihnete v té další.

Nehojně a řídce se u nás na Slovácku vyskytují různě velká hejna kdysi neobvyklé běžného a hojného ptáka - koroptve polní. Ta se stala po druhé světové válce a především od 60. let minulého století řídkým a strmě ubývajícím druhem, který na mnoha místech naší země vymizel. Jako hlavní příčina populačního kolapsu jsou dnes udávány změna způsobu hospodaření a s tím související změna krajiny a nekontrolované používání různých chemických přípravků na bázi DDT. Pravdou je, že do dnešní doby korptve na řadě míst stále chybí. 

K typickým obyvatelům polních větrolamů a remízů patří mimo jiné druhy taky straka obecná a strakapoud velký. A nejen o nich v některém z příštích příspěvků.

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok