1 2 3 4 5

Mobbing bossing nebo klepto

Mobbing, bosiing nebo kleptoparazitismus - prostě loupež za bílého dne ? Dole v textu si dovolím trochu žertovat na vážné téma a kdo ještě nezná a neví seznámí se s novými pojmy občanského soužití alebo spolunažívania. 

Přikládám několik snímků z mnoha neurvalých honiček nad vypuštěnými rybníky u Lednice.

Samozřejmě, že správně je za c) kleptoparazitismus, ale dodám s mnoha znaky rafinované šikany (viz níže) a v některých ohledech dokonce i se zjevnými znaky bossingu.

 

Mobbing je druh rafinované šikany na pracovišti. Samotný pojem mobbing má základ v angličtině (mob = hromadně napadnout, dotírat) a používá se také v etologii (zavedl ho Konrad Lorenz, kde popisuje chování zvířat, kdy si zvířecí společenství (např. stádo) brání své území před vetřelcem tím, že na něj jako celek útočí.

Bossing. Je specifický tím, že šikany se dopouští nadřízený pracovník. Bossing je psychická šikana v zaměstnání, které se dopouští na svém podřízeném nadřízený pracovník. Jedná se tedy o chování nadřízeného, které poškozuje podřízeného před jeho kolegy, znesnadňuje či znemožňuje mu jeho práci. Bossing se samozřejmě vyvíjí a stupňuje. Tato šikana zhoršuje vztahy na pracovišti a zvyšuje kult osobnosti vedoucích.

 

 

Jako kleptoparazitismus (kleptoparasitismus) se označuje u některých živočišných druhů upřednostňovaný způsob získávání potravy, jehož principem je odcizení jiným jedincem získané kořisti. Rozlišujeme přitom kleptoparazitismus intradruhový (odehrávající se mezi zástupci stejného druhu) a interdruhový (odehrává se mezi zástupci různých druhů).

Tento jev je typický např. u mnoha vodních ptáků, jako jsou chaluhy, racci nebo fregatky, ale i u hmyzu a savců. Zde jsou typickým příkladem např. hyeny, které vyhání větší šelmy od ulovené kořisti a sami se pak podílí na její konzumaci.

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok