1 2 3 4 5

Moje první letošní pozorování

Tak se jmenuje jedna z možností, pokud člověk zadává svá pozorování na avif.birds. Teď na jaře stačí několik dnů nečinnosti a tato poznámka je potom u každého x-tého zaznamenaného druhu. Z dneška konkrétně mám toto u břehule říční, kukačky obecné, racka malého, rybáka obecného, vodouše šedého aj.

Minulý víkend a první půli týdne jsem prohekal v peřinách. Po nasazení antibiotik, došlo k až zázračnému zlepšení stavu, vrátil jsem se proto do výrobního procesu a tím pádem i k občasnému sledování fogliků.

Výlovy probíhají dále, napouštění rybníků je záměrně zdržované a nebo někde neprobíhá vůbec. Začal tah bahňáků, zatím nejhojnějším druhem je jespák bojovný, tvořící hejna enjčastěji kolem 60-70 exemplářů.  Někteří samečci jsou už zcela přepeření a tudíž nádherně vyparádění. Obzvláště zrzci nebo bělohlávci svítí na bahnech do dálky. Dnes mezi nimi na Dvorském pospávají i dva tenkozobci opační. Registruju "první" vodouše bahenní a vodouše šedé.

Novinkou je spuštěná Výtopa, je to vidět i na aktuální ptačí sestavě.  V mělčinách se rochní oba druhy čírek, zrzohlávky rudozobé, kopřivky obecné, lžicáci pestří.

Tady jsou z již zmíněných bahňáků navíc i kulíci říční, nově vodouši tmaví všici už včerném svatebním šatě; z kraje lesa se ozývá další kukačka obecná.

Mezi racky chechtavými nenápadně spí s hlavou schovanou pod křídlem středně velký bahňák, momentálně hlášená z mnoha jiných lokalit - koliha malá. Přiznám se, že jsem na ni přišel až potom, co celou skupinu racků zvedl přistávající čáp černý. Se spící kolihou jeho manévr vůbec nehnul, stejně tak i s trojicí drobných elegantních racků malých. Ti už jsou skoro v gala - jenom poslední bělavá pírka, vytvářející žíhání na jejich černých hlavičkách, připomínají prostý šat.

Obloha se od západu zatáhla a dalo se do deště. Chvilku čekám, jestli přeháňky skončí a fronta přejde, nestalo se tak. Tak jen s obtížemi, po delší době opět na Třetím Zbrodě nacházím límcovanou husu velkou s kódem S12. Nad hladinou v dešti loví nejméně 26 rybáků obecných. U severní hráze loví ledňáček říční a na vodě spí dospělý racek bouřní.

Na bahnech U vrby opět nejméně 60 jespáků bojovných, mezi nimi pisila čáponohá, podle vybarvení hlavy (nutno brát s rezervou) zřejmě samička. Z rákosin se ozývají už 2 samečci cvrčilky slavíkové, v keřích podél Kyjovky táhnou budníčci a moudivláčci.

Na vypuštěném Petrovi nervózně přešlapuje 15 volavek bílých a stejně tak 15 volavek popelavých, jenom na otočku přeletěl dospělý krásně vybarvený kvakoš noční. Něco je sem vypudilo od lesa z právě vypouštěného Josefa Hejdovského.

Už v hustém dešti zastavuju na hrázi Šilhánku - napočítám skoro padesát zrzohlávek rudozobých. z toho větší část tvoří samečci. Je kumšt najít mezi nimi zamotaného samečka hvízdáka eurasijského. Celo osádku doplňuje 11 párů kopřivek obecných, 25 lžičáků pestrých. Z rákosin pokvikávají chřástali vodní, pokvokávají slípky zelenonohé. Lysky černé a potápky malé obhajují teritoria a staví hnízda.

Na hnízdě v Jarohněvicích se už k sobě tulí kompletní pár čápa bílého. A armáda vietnamských prasátek ve výběhu kousek od farmy už není taková jaká bývala. Divočáci z okolí evidentně ignorují elektrický ohradník.

 

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok