1 2 3 4 5

Na horách sníh, v nížinách voda

... a předjarní čas spojený s přílety prvních tažných druhů už je tady. Přestože jsou rána pořád ještě chladná den se prodlužuje a to je pro většinů živočichů, ptáky nevyjímaje, ten hlavní spouštěcí impuls ke zvýšené aktivitě.

Pro nás nejnápadnějším dokladem je počínající ranní koncertování - naplno už jedou kosi černí, brhlíci lesní a začínají se ozývat i první samečci pěnkav obecných. Kalousi ušatí už houkali na deništích nějaký ten den nazpět a zdá se, že místa společného pochrupování už opustili. Aby obsadili hnízdiště.

 Když jsem dopoledne odjížděl ven vyprovázel mě zpěv mého letošního prvního drozda zpěvného. Dobré znamení, protože během návštěvy rybníku Stolářka a přilehlých bzeneckých "luk" jsem několik dalších prvních pozorování - příletů. Rybník i jeho hráze byli o poznání živější a plné ptáků. Zatím tedy evidentně táhnou kachny - jako vždy v tuto dobu je složení hejn druhově velice pestré. Dnes jsem napočítal přes pět set kachen celkem devíti druhů a to ještě scházely druhy jinak celkem běžné.  Mimo kachny divoké - březňačky, se na hladině koupalo, pospávalo a jinak aktivovalo smíšené společenstvo poláků velkých a chocholaček, mezinimi 26 kopřivek obecných a po jednom kačerovi lžičáka pestrého a hvízdáka eurasijského. Mezi čírkami obecnými šnorchloval pár morčáků velkých a na větvi do vody padlého stromu pospávala samička ostralky štíhlé.

Přes čtyřicet labutí velkých a téměř sedmdesát hus velkých se zdržovalo v zadní části rybníka. Husy jsou vesměs v párech a začínají hájit teritoria. Ani jedna neměla krční límec. Živo bylo i nad vodou vysoko v oblacích. Svým křikem se prozradil mladý orel mořský kroužící nad Vypálenkami. Chvilku mi trvalo než jsem ještě výč objevil dalšího, který mu odpovídal. Tento byl ale pěkně vybravený - v dospělém šatu. Možná křičel spíš kvůli občas dotírajícími jestřáby lesními. Ti v jeho blízkosti společně kroužili a už byly viditelné slabé náznaky toku. Oblohu doplnilo několik párů káně lesní kroužících jak nad borovicemi, tak nad jasany.

Rybník je doslova nacpaný vodou a deště v minulých dnech zvedly i hladinu Syrovínky a Moravy. Vidět je to krásně i v polích, bývalých loukách. Velká stáda srnců obsazují jak trosečníci vyvýšené suché ostrůvky. Zato čejky chocholaté se špačky obecnými šmejdí v podmáčených plochách a kolem louží. Slyšeta vidět jsou desítky skřivanů polních. Krajem lesa protáhl osamocený holub hřivnáč.

Vracím se k autu a přejíždím k velké pískovně. I tady jsou jindy písčité cesty nasáklé vodou a vytváří se na nich vrstva "tekutého" písku. Mám co dělat abych v některých místech nezapadl. Zimní ticho pískovny po chvilce narušil nesmělý zpěv drozd brávníka, ale víc potěšil krátký trylek skřivana lesního. Tak už jsou tady. Linie těžby písku už lemuje Černou cestu, jednu z hlavních přístupových komunikací k řece Moravě, tak jsem zvědavý co bude dál. Pokusím se zjistit jak se tyto věci budou řešit.

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok