1 2 3 4 5

Na nocovišti špačků obecných

Návštěva kteréhokoliv místa s obrovskou koncentrací ptáků je vždycky nezapomenutelným zážitkem.

A nemusí se jednat o druhy svým způsobem exotické. Myslím tím obrovská hejna zimujících severských hus na nádržích pod Pálavou nebo shromaždiště jeřábů popelavých v maďarských pusztách anebo zimující desítky tisíc bahňáků na pobřeží sverního Holandska a Německa.

Neskutečnou podívanou můžete v těchto dnech zažít na kterémkoliv nocovišti špačků obecných.  Jejich zevrubnému mapování se před časem po několik sezon věnovala jihomoravská pobočka ČSO. Zadavatelem tohoto monitoringu byl krajský úřad, který chtěl získat přehled o místech a počtu nocujících špačků na takových často tradičních místech. Výsledky mapování potom byly publikované v časopisu Crex.

Jedním z předpokladů pro nocování špačků jsou zavodněné nebo aspoň zamokřené rákosiny. Do těch se ptáci sletují z okruhu jednotek kilometrů, ale občas i několika desítek kilometrů. Je tedy logické, že drtivá většina nocovišť na jižní Moravě se nachází v okolí rybníků. Jedním z nich je i Písečný rybník u Milotic.

Letos jsem zde provedl zatím dvě kontroly. Dne 6. září byl odhadnutý počet nocujících špačků  minimálně 15000 jedinců, ale protože přílet na nocoviště a zaletování do porostů byl opakovaně narušen střelbou místních lovců, skutečný počet se mohl pohybovat až kolem 20000 ptáků. Během druhé kontroly 10. září jsem množství nocujících ptáků odhadl na minimálně 12000, ale protože se opět během příletu střílelo, velká část ptáků nocovala zřejmě na nedalekém polním mokřadu.

Myslivci nemaje kachen a možná i proto, že část z nich jsou současně i vinaři nebo konzumenti vína, střílí bezhlavě a hlavně marně do obrovských hejn špačků. Porušují tím hned několik předpisů a vyhlášek.

Myslím si, že vůbec nejlepší by bylo v hranicích přírodní rezervace Písečný rybník u Milotic výkon práva myslivosti zakázat. Vodní ptáci jsou na této lokalitě jedním z hlavních předmětů ochrany a ochranu by si na takovém místě, podle mého mínění, zasloužili po celý rok. Jinak pánové lovci, pokud vím oba naše druhy čírek jsou sice vedené na seznamu lovné pernaté zvěře, ale jsou současně celoročně hájené, nebo se pletu ?

Pokusím se domluvit s některým z kámošů a až se trochu umoudří deštivé až monzunové počasí, které momentálně na jihu Moravy vládne, provedeme simultánní sčítání na obou místech.

To co se děje během příletu na nocoviště je slovy těžko popsat, je to vizuální a zvuková show. Časově sice omezená na cca jednu hodinu před západem Slunce, ale pozorování neustále přilétajících velkých i menších hejn špačků, útoky různých druhů dravců do jejich řad, ten neustálý pohyb a chaos, neskutečná směs pískání a švitoření, která se nese podvečerní krajinou, to všechno stojí určitě za to.

 

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok