1 2 3 4 5

Na zimovišti chocholoušů i hnůj může vonět

Může vonět a voní, protože pozorování těchto elegantních frajírků i méně příjemné vjemy obrací do kladných hodnot. Mám pocit, podložený častým couráním po moravském venkově, že chocholouši na vesnicích a okrajích některých měst zažívají lepší časy. Pravidlem je, že jejich výskyt je z valné částo pořád o stabilních základnách - souvisí téměř vždy s většími zemědělskými farmami, kde se dosud chová hovězí dobytek.

Z těchto ohnisek se ptáci šíří do okolí a z některých pozorování je zřejmé, že se může jednat o vzdálenosti i  několik kilometrů od rodiště. Pokud na novém místě najdou vhodné podmínky, začnou je trvale okupovat. Vícekrát jsem nacházel ptáky mimo známé lokality na záhumenkách poblíž obcí, opakovaně na anebo v okolí polních hnojišť.

Už zmiňované farmy jsou jednak dobrým místem pro hnízdění, pokud na nich neloví příliš moc koček. Hodně důležitou roli sehrávají jako zimoviště. Především v době silných mrazů a s trvalou sněhovou pokrývkou. Mimo zástavbu mají v těchto časech velice omezenou šanci dostat se k potravě. Tu sbírají během chůze po zemi na jejím povrchu. Farmy s chovem hovězího dobytka zaručují pravidelný a bohatý přísun čerstvého papání. Proto se na nich mohou shromáždit větší počty, často i kolem dvaceti chocholoušů obecných. Je to pak radost sledovat zídky, stříšky a ploty objektu obsypané těmito pankáči nebo vidět je šmejdit skoro pod koly traktoru, který právě navezl čerstvé žrádýlko.

Dnes bylo navečer fajn světlo a relativně i teplo. Po předchozích mrazivých dnech si nejen nahřívali cemr, ale většina samečků i tiše pozpěvovala. Občas nahlas, ale většinou neznatelně - takže slyšitelně jen na několik  metrů - vrzali a cvrlikali svůj pestrý repertoár. Dnes mi můj fotomodel zahudlal káni lesní, vrabce domácího, sýkory koňadru i modřinku, vlaštovku, sojku a zřejmě i příbuzného skřivana polního. No na vrchol zimy docela slušný výkon, který zahřál na duši.

Víc fotek ptáčka, kterému se lidově říkalo babička,hlušiček nebo taky kotulka či pipička najdete v Galerii.

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok