1 2 3 4 5

Nevítaná návštěva

Podvečer jako malovaný mě po dlouhé době vytáhnul ven. Nechtěl jsem trajdat nikam daleko, tak jsem zvolil příměstský okruh.

V zahrádkářské kolonii v Polámaných mě přivítal ťuhýk obecný nahánějící na polní cestě nějakého většího brouka. Ten mu ale nedal šanci a zmizel v trávě na jejím okraji. Z koruny třešně se neustále opakovaným skřekem ozývala žluva hajní. Stejně jako jinde se na dozrávajícím hrachu krmí společně vrabci polní i vrabci domácí.

Opodál zase do pole kukuřice z aleje ořešáků sletuje hejno špačků obecných. Je jich kolem dvou tisíc a po přiblížení je slyšet typická kakofonie směsi různých zvuků. Přavažují mladí ptáci z prvního hnízdění, matní a fádně vybarvení. Dospělých kovolesklých kropenáčů je mezi nimi minimum.

Přilehlé vinohrady je pochopitelně zatím nezajímají, potravu momentálně musí shánět jinde. Menší část hejna vzlétla a několikrát napadla a potom vyprovodila značně propelichaného a opotřebovaného samce motáka pochopa. Asi mu letošní hnízdění dalo pořádně zabrat.

Právě v okamžiku, kdy jsem dorazil k jedné z hnízdních stěn vlh pestrých, k ní přiletělo i zmiňované hejno špačků. Ptáci z větší části sedli na písčitou hranu pod stěnu nebo na její horní travnatou hranu. Desítky špačků, ale k mému překvapení naletovali a lezli do nor a jiných děr ve stěně.  Co bylo smyslem této vizitace mě není úplně jasné, snad hledání zbytků hmyzu u vstupů do nor ? Nebo pouhá zvědavost.

Každopádně se tato jejich činnost absolutně nesetkala s pochopením místních osadníků. Několik vlh opakovaně prudkými nálety a štípanci sráželi špačky od obsazených nor. V těch jsou v těchto dnech vzrostlá mláďata a s nimi zřejmě i druhý z rodičů. Tu masu špačků, kteří se ve vlnách ocitali ve vstupech do nor to ale neodradilo. Dokonce na jednu z vlh, která po sérii náletů odpočívala na nízkém asi půl metru vysokém odsedátku, vyskakovali a doráželi ve skupinách ze země. 

Obrana vlh, i když byla důrazná, by byla marná, kdyby se po asi deseti minutách celé hejno nevzneslo a nepopolétlo o pár desítek metrů. Tam se stejně jako pod stěnou popelili a slunili a zřejmě i požírali drobné kamínky. Část ptáků také procházela travní porost srázu, kde zřejmě hledala potravu. Po dalších pěti minutách se celé hejno zvedlo a odlétlo směrem k nocovišti. Nedaleké menší a míň nápadné hnízdní stěny si špačci vůbec nevšimli.

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok

Komentáře:

Aleš l 14.07.2015 21:08

Ahoj, dnes jsem taky pozoroval špačky sbírající zbytky potravy v ústí nor, stejně tak i vrabci polní, někteří tam zřejmě i hnízdili..