1 2 3 4 5

Odkud k nám na jižní Moravu přilétají kormoráni velcí ?

Na tuto otázku je v posledních letech zdá se jednoznačná odpověď. Na základě zpětných hlášení z kroužků získaných, především z ptáků střelených během jarního a podzimního tahu rybnících u Mutěnic a Hodonína je zřejmé, že drtivá většina z nich pochází z východních oblastí Baltu. Dodání většiny ocelových kroužků mi zprostředkoval Petr Granz, za což mu tímto děkuji.


Původ těchto ptáků, drtivá většina z nich byly kroužkovaná jako pull (mláďata na hnízdě), jenom potvrzuje trend popsaný podrobně také v publikaci „Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky“.  Populace kormorána velkého prodělala za posledních cca 50 let dramatickou územní i početní expanzi. Především v regionu Baltského a Severního moře vzrostla početnost z původních 3.500-4.300 párů na současných 150.000-200.000 párů. Tak jak se populační vlna šířila od západu (Německo, Dánsko) přes Polsko a Švédsko dál na východ (Pobaltské republiky a Finsko) – tak se měnil i původ ptáků zastižených na našem území. Zatímco v 50. a 60. letech byli u nás zastiženi ptáci především z Německa a Dánska popř. Švédska – během 70. a 80. let tvořili většinu ptáci dánští, doplňovaní ptáky z Německa a Polska.  V 90. letech dominují ptáci ze Švédska a objevují se první jedinci ze severovýchodní Evropy. Z Ruska a ve větším počtu z Estonska a Finska. 
Právě z těchto států pochází většina z 9 zpětných hlášení, které jsem získal za několik posledních let.  Souřadnice míst značení (kroužkování) ptáků jsem schematicky zanesl do mapy. Jak je z ní patrné, ptáci vesměs pochází z Finského zálivu - z archipelagu na pomezí Ruska a Finska a z pobřežních kolonií pobaltských států. Jen z těchto několika získaných dokladů už je možné vyčíst zajímavé údaje.

Například to, že největší vzdálenost, rovných 1448 km vzdušnou čarou, k nám musel uletět pták z ruského ostrova Dolgij Rif, ležícího v moři na hranicích s Finskem.

Nejstarší jedinec se dožil 4539 dnů tj. 12 let 5 měsíců a 3 dnů, což je na kormorána poměrně vysoký věk, tento kmet pocházel pro změnu z Estonska.

Bohužel, mladý kormorán kroužkovaný na jezeře Balaton v Maďarsku, se dožil pouhých 2 měsíců a 23 dnů. stejně krátce si užíval cestování níže uvedený exemplář ze středního Polska, zastřelený ve stáří něco málo přes 5 měsíců.  Další  zajímavostí je, že máme doklad o zástřelu dvou jedinců se stejnými souřadnicemi místa kroužkování, tudíž ptáci zřejmě pocházející ze stejné hnízdní kolonie.

Se změnou naší legislativy, která zohlednila současnou populační i migrační situaci u kormoránů velkých ve vztahu k našemu regionu, se více méně uvolnily / zjednodušily podmínky, které je nutné splnit pro odstřel tohoto rybožravého ptáka. V souvislosti s takovou změnou je logicky možné očekávat i větší množství získaných dokladů z okroužkovaných ptáků, kteří budou stříleni hlavně kolem intenzivních chovů ryb.

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok