1 2 3 4 5

Opožděné babí léto je tady

... možná bude velice krátké, ale mě bude bohatě stačit, když se zdrží aspoň přes víkend. V neděli proběhne v Mutěnicích nedávno avizovaný  "Festival ptactva".

Dnešní den vítali v naší fabrice svým zpěvem rehek domácí i chocholouš obecný, snad i kvůli nim se nakonec pošmourné ráno vylouplo do nádherného slunečného odpoledne. Z hokny valím rovnou na rybníky, abych ověřil aktuální situaci co se výskytu pernaté drobotiny a průběhu výlovů týče.

Hned první zastávka na Písečném rybníku potěšila. Kromě 7 volavek bílých a 154 hus velkých, se kolem ostrůvku motá dospělý rybák bahenní, přepeřující do zimního šatu. Je to na daleko, ale pořizuju aspoň dokumentační foto dosti pozdního výskytu u tohoto druhu.

Jinak jsou rybníky u Hodonína na plné vodě a dosti osiřelé. Trochu živěji je jenom na Výtopě, na jejíž hladině nacházím 37 potápek roháčů, 9 labutí velkých, 37 kormoránů velkých, 24 poláků velkých a pár zrzohlávek rudozobých. Na chvíli se na kachny přiletěl podívat immat orel mořský, majestátnicky a majetnicky provedl tři velké oblouky a jak se zjevil, tak i zmizel směrem ke Studené chodbě.

Kyjovka je plná vody, to značí, že v Mutěnicích výš proti jejímu proudu, se musí něco vypouštět. Za chvíli vím, že tím něčím je největší a nejnovější rybník Třetí Zbrod.  Výlov začne už v pondělí a tak jej už nyní kvapem upouští. Super novinka ve vztahu k nedělní akci, je možné a pevně věřím, že tomu tak bude, že se na obnažených bahnech objeví nějaký zajímavý ptačí druh. Už teď v okolí poletuje větší počet racků bělohlavých.

Kromě Srálkovského rybníka, kde je už delší dobu hejno kolem 20 labutí velkých a tradičně loví kormoráni velcí, se na zbytku soustavy vyskytují v malých počtech lysky černé, potáky malé a roháči a kachny divoké. Tichou atmosféru naruší jenom pískání ledňáčka říčního a hlasité žadonění mláďat roháčů.

Na bahnech předevčírem lovené Mlynářky, už není kulík bledý, kterého tu viděl Tom Baldrián, ani žádný jiný bahňák. Mezi 40 volavkami popelavými a 7 volavkami bílými pobíhaje na dně vypuštěného rybníka jenom 3 konipasi bílí.  Und das ist alles. Po mém příchodu ptáci odletují směrem k Jarohněvickému rybníku.

V lese i v keřích kolem náhonů se ozývá vábení budníčků menších i budníčků větších. V korunách vrb skřehotají kromě žabek - rosniček zelených (to jsou ty co předpovídají počasí) i sojky obecné.

Nad starou hájenkou se do svatebního letu pouští osamocená káně lesní. Vyletuje nahoru, aby v hlubokých obloucích jako na velké houpačce zase padala dolů a v mžiku opět nabral původní výšku, vysoko nad korunami stromů.

Jarohněvičák jej jako celá soustava rybníků doslova narvaný vodou až k prasknutí. Z ostrůvků a deponií se nad hladinu vynořují jen nejvyšší místa, tyto okupují kormoráni velcí a volavky popelavé. Na hladině se pohupuje asi 20 potápek roháčů. Z obrovského hejna lysek černých, zůstalo do dnešní doby jenom 44 ptáků. Nednávné léto mi připomene zvonohlík zahradní, který se čachtá v malé louži na polní cestě u výběhu kozének pod bývalou sklárnou. S končícím dnem se na hraně solárního panelu loučí slunící se rehek domácí.

Už se těším na neděli, Ondrovi se nakonec podařilo domluvit ukázku odchytu ptáků a dost známých se už poptává jestli jo anebo né. Samozřejmě že jo, kór když má být krásný slunečný víkend.

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok