1 2 3 4 5

Ostrožská Nová Ves pod drobnohledem

Tomáš na sobotu navrhl, samozřejmě v rámci střízlivění, výlet k jezerům nebo nádržím u Ostrožské Nové Vsi. Tato lokalita je významná především jako zimoviště vodních ptálů. neprávem uniká pozoronosti a je tak trochu mimo střed pozornosti. Přitom druhově i početně přesahuje tato lokalita regionální měřítka a význam.

Rozlehlá pole v bílém okolí (pastviště), řeka Morava (záložní voda v případě krátkodobého zámrzu) protékající v bezprostřední blízkosti a samotné nádrže poskytují skvělé zázemí. Už jsem to psal jindy a jinde, že díky své hloubce zamrzají, pokud vůbec, výrazně později. Takže se na nich v určité fázi zimního období koncentrují ptáci z míst, které už ledový krunýř sevřel docela. A právě to bývá ta nejlepší doba na návštěvu těchto míst.

Nádrže se dají po březích obejít po relativně pevných polních cestách pokud je zámrz. Jinak je třeba počítat s blátivou variantou a jí přizpůsobit obuv - minimálně kvalitní pohory nebo trekingy. Občas přijdou vhod i holínky. Nebo se dají pozorovat z několika vyznačených bodů. V přiložené mapce jsem vyznačil nádraží a dvě místa pro zaparkování auta. Železniční stranice anebo parking severní u přírodního koupaliště, podlíž golfového mini resortu je výchozím bodem pro celkovou obchůzku nebo pro kontrolu nádrží z bodů 1-3.  Pokud přijedet vlakem, je možná lepší variantou se už k místnímu nádraží v Ostrožské Nové Vsi nevracet, ale po obejití jižní nádrže pokračovat k vlaku do již bližšího Uherského Ostrohu. Auto parking jižní v místní části Chylice (opatrně při překonávání nechráněného přejezdu) je nejvhodnější pokud chcete zkontrolovat jen aktivní těženou jižní nádrž. Právě tato většinou bývá v období mrazů poslední nezamrzlá. Stovky a tisíce ptáků se potom zdržují na poměrně malé volné vodní ploše. V závislosti na její vzdálenosti od břehů umožňují detailní pozorování mnoha druhů. Od auta je to na pozorovací bod 4 necelý kilometr a už cestou k ohbí sypané hráze se dá průběžně pozorovat.

Tuto variantu jsme dnes zvolili i my. Naše komando vybavené čtyřmi binokuláry a dvěma výkonnými monokuláry (ty jsou nezbytné pro tuto rozsáhlou lokalitu) jelo naplno. Viděli jsem nakonec téměř všechny možné severské druhy. Kachny i potá-pivní. Výčet nově objevovaných druhů nebral konce. Z těch zajímavějších to byly turpani hnědí, morčák bílý, potáplice severní, potápka žlutorohá, potápky rudokrké, desítky hvízdáků, hoholů a morčáků velkých. Již skoro usedlík husice nilská. Na kontrolu přilétli orli mořští. No a samozřejmě opět desítky poláků velkých i poláků chocholaček. Nejhojnějšími druhy byly stovky lysek černých, stovky hus velkých (odečetly jsme čtyři límcované ptáky) a hus běločelých a tradičně dominantní byla kachna divoká v počtu asi 5000 jedinců.  

Přestože nám mrzla kopýtka, díky různým tekutým  "odpuzovačům"  chladu jsme zde strávili tři hodiny. Arotože to bylo velice fajn, čas strávený kukingem a čumingem uběhl jako voda. Ještě krátká zastávka na Alfě v Písku - teplá polévka a teplé medailonky a studené pivo. Ukazuje se, že přirozeně vytvořený tým začíná fungovat a přináší dobré výsledky. Bylo by dobré jeho výkonnost otestovat v nějakých náročnějších zahraničních podmínkách ... (?)

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok