1 2 3 4 5

Pískovny v dobách mrazů

Opět se ukazuje jak důležitý význam mají pískovny (neb štěrkoviště) v období, kdy v kraji panuje mrazivé počasí. Nejsou to mrazy ukrutné. Nicméně trvalé noční teploty kolem pěti stupňů pod nulou a nula (nebo těsně nad ní) během dne velice rychle způsobí zámrz.

Napřed zledovatí mělké polní louže a rozlivy. Pár dnů po nich je následují o něco hlubší stojaté vody rybníků. Poslední na řadě bývají pískovny nebo chcete-li štěrkovny. Velice často těch několik dnů prodlevy v porovnání s výše zmíněnými loužemi a rybníky, stačí v našich podmínkách k překlenutí standartně dlouhé mrazivé periody. Břehy pískoven téměř pravidelně mají charakter travnatých rovných ploch, přehledných a snadno dostupných přímo z vodní hladiny. V jejich blízkém okolí se většinou nachází zemědělsky využívané plochy.

Pro různé druhy hlavně vrubozobých (husy, kachny), ale třeba i brodivých ptáků je to ideální konstelace. Pravidelně začínám navštěvovat pískovnu jižně od Mistřína. Svojí polohou v nivě Kyjovky je už několik let důležitým elementem pro severské husy běločelé a husy tundrové zimující v našem regionu. A nejen pro husy. Na této stále se zvětšující vodní ploše se vyskytují všechny běžné druhy vodních ptáků včetně severských kachen. Přibývá i počet ptačích druhů hnízdících přímo v okolí pískovny. Bohužel se k nim zřejmě už letos přidá i druh, který nemá - zřejmě právem - dobrou pověst. Husice nilská.

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok