1 2 3 4 5

Ptačí park Kosteliska sbírka začala

Dnešní den, významný i z jiných důvodů, si budu připomínat taky proto, že byla v podstatě víceméně oficiálně avizována veřejná sbírka jejímž cílem je získat dostatek peněz na výkup pozemků v jedinečném území. Tím územím jsou plochy suché i trvale podmáčené, plochy ostřicových louček a taky rozsáhlých rákosin. Plochy jejichž pomyslným středem protéká říčka Kyjovka a které přirozeně navazují na severní okraj rozsáhlého Jarohněvického rybníka.

Pestrá sbírka biotopů se zcela odlišnými přírodními kvalitami nabízí stejně pestrou mozaiku různých rostlinných i živočišných druhů. A nejsou to vždy jen druhy striktně vázané na vodu a její okolí, i když ty pochopitelně převažují. 

Díky jihomoravské pobočce ČSO v Brně a jejím profi zaměstnancům, zde již byla vykonaná spousta užitečné práce - jak té monitorovací a poznávací, tak i praktické ruční. Jsou to především sečení a odstraňování náletových dřevin a nepůvodních druhů rostlin. Spásání velkých ploch příbřežních částí rybníka pomocí velkého stáda koz a ovcí a vytváření "lučních" typů ploch vhodných pro možné hnízdění dalších mokřadních druhů ptáků a pastvu zimujících hus a kachen.  Viz třeba - https://www.birdlife.cz/na-kosteliskach-probehla-prvni-dobrovolnicka-brigada/

Mladší kolegové jsou na samém začátku více generačního projektu. Ale první výsledky a rysy jsou díky jejich enormnímu nasazení a zápalu zřetelné už teď. Buďte proto prosím solidární a pomozte buď jakýmkoliv finančním darem nebo jen sdílením této informace. Nebo třeba v budoucnu účastí na některé z dalších brigád, které jsou v ptačím parku Kosteliska plánovány. O všech těchto akcích stejně jako o možnosti podpořit tuto jedinečnou aktivitu budete průběžně informování nejen na mém blogu, ale i na webových stránkách www.birdlife.cz.   

Plány jsou veliké a k jejich realizaci - vytvoření velice zajímavé a naprosto přirozené mokřadní rezervace se silným ochranářským ale především výchovným posláním, zaměřením se na osvětu napříč všemi generacemi jejich návštěvníků, bude třeba kromě zápalu a úsilí, také nemalých finančních prostředků.

Díky předem za jakoukoliv Vaši pomoc. 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok