1 2 3 4 5

Štěrkoviště Ostrožská Nová Ves

jsou tři samostatné a velké vodní nádrže nacházející se mezi obcí a řekou Moravou.  Nádrž západ nebo vodárenská disponuje ostrůvkem, nádrž východ nebo rekreační nedisponuje téměř ničím. Nádrž jih nebo těžební, je ještě činná tj. v provozu - je největší a jižním okrajem zasahuje až k sousednímu Uherskému Ostrohu.

Z hlediska hnízdního nádrže hostí a jsou atraktivní jenom pro malý počet spíš běžných druhů vodních ptáků. Z hlediska zimování je jejich význam (a zdá se mi) v posledních letech ještě výraznější než dříve. Počtem druhů i jedinců už zdaleka přesahují regionální význam.

I během dnešní návštěvy, v počasí, které bych jako filmař určitě využil během natáčení Cimrmanova díla "Vichr z hor", jsem zjistil několik desítek druhů ptáků v počtu skoro 6200 jedinců.

Nádrž východ byla z 80% zamrzlá a bylo zde jenom 18 labutí velkých. Fučelo tu tak, že jsem měl chvíli dojem, že se mírně třepe i místní dominanta - hrad Buchlov, tyčící se na hřebení nedalekých Chřibů.

Na dalších dvou plochách byla nejpočetnější kachna divoká sečetl jsem celkem 4300 ex., ale to je spíš počet minimální, protože vodárenskou nádrž jsem neobešel celou a sčítal jsem ji jen ze dvou bodů. V silném větru se navíc de facto nedal použít stativový dalekohled, takže jsem používal vesměs "jenom" triedr. To platilo po větší část dnešního odpoledne.

Druhým nejpočetnějším druhem byla lyska černá nejméně 1050 individuí jsem sečetl na západní nádrži, na zbývajích dvou jsem nezaznamenal ani jednu. Zvláštní. Hned za ní se umístili racci bouřní se 380 sečtenými exmpláři a potom už následovaly husy velké, husy polní, racci bělohlaví, kormoráni velcí atd., atd.

Ze zajímavějších druhů bych zmínil pozorování potáplice severní, kopřivek obecných, samce zrzohlávky rudozobé už v kompletním svatebním šatě. Potěšily taky severské kachny morčáci velcí i hoholi severní ve společném chumlu s poláky velkými a poláky chocholačkami.

Není vyloučené, že se v tomto pestrém mixu kachen na vodárenské pohybují i nějací poláci kaholky nebo morčáci malí. Ale proti (vný) vichr byl tak silný, že jsem v jednom kuse slzel a marně ve velkých vlnách dohledával drobnější nebo méně nápadné ptáky.

Asi nej zážitkem bylo pozorování hejna 28 hýlů obecných, kteří byli poměrně krotcí, štípali zvesela pupeny na vrbách, dojídaly poslední šípky a mezitím slétali k louži u cesty kde se napili a ti otužilejší i vykoupali.

Určitě se za lepšího počasí na nádrže do Ostrožské Nové vsi tuto zimu ještě vypravím, chlapíkům, kteří zde budou za dva týdny provádět pravidelné - "zimní sčítání vodního ptactva", navzdory větrnému a mrazivému dnešku tiše závidím.

PS: Původně jsem plánoval cestu na Pálavu, ale v lomu u Klentnice už se o víkendech údajně stojí fronty. Obecní úřad už má vytištěné místenky a chystá i dočasné otevření bufetu. Tak jsem se radši vydal někam, kde byl větší klid, však jsem dnes taky u ONV potkal jediného, zato dokonale vybaveného a vyšňořeného ornitologa.

 

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok