1 2 3 4 5

Téměř pravidelná páteční kontrola rybníků

Téměř pravidelná páteční kontrola rybníků se tentokrát nesla v duchu podzimní nostalgie a ospalosti. Hladiny rybníků od Hodonína až po Jarohněvický u Dubňan nebyly vymetené a ptáků prosté, ale prostě jim chyběl takový ten sezonní šmrnc.

Různě velká hejna březňaček a nepočetné skupinky lysek černých tichou náladu nijak nenarušovaly. Jediné co mi jen trochu zvedlo tepovou frekvenci bylo pozorování mladého kvakoše nočního a páru hvízdáka eurasijského na Dvorském rybníku. U malé volavky relativně pozdní záznam a u hvízdáků naopak celkem brzký výskyt.

Na Výtopě pročísl hladinu úspěšným útokem ze spodní větve vrby ledňáček říční. Na hladině mezi čtyřicítkou potápek roháčů pospává skupinka 11 racků chechtavých, složená je z mladých i starých ptáků. Během sledování letošních mladých racků bělohlavých (středomořských) se mi v zorném úhlu dalekohledu mihnul malý sokol.

Lovil velice hbitě podél jižního náspu složiště popílku, občas jej lovecký manévr vynesl až nad hladinu rybníka. Často mizel za stěnou stromů lemujících rybniční náhon. Během přibližování k němu jsem si namlouval, že by to mohla být poštolka rudonohá, které se na různých místech republiky v posledních dnech vyskytují v desítkách jedinců.  Byl to " jenom " ostříž lesní. V uvozovkách proto, že na malou vzdálenost se předváděl ve všech možných loveckých pozicích a manévrech, takže to bylo určitě zajímavější pozorování, než čumejda na rudonožky sedící někde na drátech VN. Neskutečné s jakou jistotou a lehkostí chroustal jednu ulovenou vážku za druhou. Asi po patnácti minutách nabral výšku a zmizel směrem k Bojanovicím.

Proběhl jsem část Mutěnických rybníků, jednak abych protáhl tělo a taky abych trošku zmapoval terém před festivalem ptactva, který tu zanedlouho proběhne. Zjištění bylo neveselé. Ono totiž kromě desítek labutí velkých a kormoránů velkých, no plus pár volavek popelavých na vodě téměř nic nebylo.

Ano, březňačka a lysky a potápky roháči, ale to je ganz normal. Dva samečci zrzohlávky rudozobé v krycím šatu jsou slabou náplastí. Několik opožděných rákosníků, desítky budníčků menších a konipasů bílých a toť vše. Tristní výsledek aspoň trošku zlepšil orlovec říční, který na Mlynářce ulovil velkého karase a spokojeně si jej odnášel na obrovské topoly na břehu Kyjovky.

Na Dubňáku, jak od nepaměti nazýváme Jarohněvický rybník, se stále zdržuje kolem 800-900 lysek černých. Po nedávných deštích je hladina rybníka na maximální možné výši, většina ostrůvků - deponií je lehce pod vodou a jenom podle ve stoje pospávajících kachen uprostřed vody, je možné určit jejich polohu. Hnízdo čápů na farmě má pěknou zelenou čepici. Dobře pohnojená semínka a obilky z ulovených hrabošů a křečků vzrostly do nádherného pažitu.

V polích na Miloticku registruju volavky bílé a mezi nimi i motáky pochopy. Porost ve kterém ptáci loví hraboše, je vysoký natolik, že znemožňuje případný odečet kroužků u značených ptáků. Kolem Svodnice proletí skupinka 5 jespáků bojovných, usedají do podmáčené plochy a tak si je můžu v klidu prohlédnout, jsou to všechno letošní mladí ptáci. K loužím z okolních slunečnicových (nesklizených) a řepkových (sklizených) polí zaletují hejna stehlíků obecných, zvonků zelených a konopek obecných.

Na nocoviště špačků obecných u Skoronic přiletí jenom kolem 4000 těchto pernatých vinařů. A i dál po trase VVN (110 kV) směrem k Vacenovicím a Ratíškovicím nevidím až do západu Slunce žádné větší hejno. Je možné, že dočasně přespávají v jiných vhodných rákosinách; v okolí Vracova a Bzence je jich několik.

 

 

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok