1 2 3 4 5

V hlavní roli červenka obecná, ve vedlejší roli tesaříci

Během prodlouženého víkendu jsem strávil i s rodinou nějakou dobu na chatě na úpatí Chřibů.

Chatové osady na okrajích lesů bývají eldorádem pro různé druhy pěvců. Různé zahradní domky, kůlny, dřevníky, přístřešky, úhledně uložená polena nebo metry dřívím poskytují mnoho možností pro umístění hnízda.

Chataři navíc na rozdíl od měst, odkud sem prchají, snesou ve své blízkosti takovou společnost a zhusta ptákům vyvěšují různé typy budek. Pravidelně sečené trávníky (dočasně) a naopak opuštěné pozemky s lučním trávníkem (dlouhodobě) poskytují pestrou potravní nabídku. Ta je často využívaná naopak i ptáky z přilehlých lesů.

Na "naší" chatě se po lejskovi šedém a dvou letech s rehkem zahradním letos na příčném trámu přímo nad hlavním vstupem usadila poněkud překvapivě červenka obecná. Pár těchto čiperných ptáčků během tohoto víkendu o sto šest  krmil minimálně 4, možná 5 dosti vzrostlých mláďat. Všimnul jsem si jich během welcome drinku - štamprle slivovice. Okamžitě jsem celou rodinu stěhoval dolů pod chatu, na její opačnou stranu, protože rodiče i přes silné (hladové) pískání mláďat nenacházeli odvahu přiletět na hnízdo a krmit.

Obecný problém mnoha "chatařských" ptáků, kteří během pracovního týdne stihnou minimálně postavit hnízdo a ob víkend i snést vejce začít na nich sedět. Po příjezdu chatařů pak nastávají trable. Často se stává, že i při pobytu na chatě pokud ptáci teprve inkubují, si majitelé nových nájemníků, navíc zaneprázdnění různými pracemi, vůbec nevšimnou. Ptáci jsou nápadní až v době krmení mláďat, kdy většina drobných pěvců potravu přináší v několikaminutových intervalech.

Řešením v takové situaci je buď, zamezit hnízdění- stavbě hnízda mechanickou překážkou, to je téměř nemožné - anebo se s tímto stavem smířit. Ptáky rspektovat a aspoň navečer omezit pohyb v okolí hnízda tak, aby rodiče svoje potomky před nocí dobře zakrmili. Ptáci jako lidi jsou individuality, někteří si na blízkost a pohyb lidí zvyknou bez problémů, jiní naopak zůstávají plaší.

Tento pár červenek přinášel různá vajíčka a larvy hmyzu, pavouky, pakomáry, ale nejvíc převládaly zelené housenky píďalek. V lese se to hmyzem, pokud zrovna svítilo Slunce, jenom hemžilo a na okrajích lesních cest anebo pasek, ze země doslova vylézalo jedno hmyzí stvoření za druhým.

Nejvíce poutaly pozornost dva větší druhy tesaříků a abych splnil název tohoto článku, tímto jim dávám prostor pro jejich "patnáct minut" slávy. Pokud mi někdo z Vás pomůže s jejich určením, pokud to bude z přiložených snímků možné, budu jedině rád.

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok

Komentáře:

Daniel Šefka l 24.01.2021 19:45

Cerambyx scopolii - http://www.naturabohemica.cz/cerambyx-scopolii/ Rhagium sycophanta - http://www.naturabohemica.cz/rhagium-sycophanta/