1 2 3 4 5

Velký pátek s malým doprovodem

protože jsem dnes k rybníkům vyvezl dva malé nezbedy. Výrazně to ovlivnilo pohodu během pozorování ptáků, ve smyslu nerušení pozorovaných objektů. Těch objektů, ale na druhou stranu bylo spousta a velký pátek byl tak trochu ve znamení velkých dravců. U jednoho z nich mi stále obrazně řečeno visí otazník.

Příchod na lokalitu byl famózní, protože se 3 současně kroužícími a třepetajícími orlovci říčními se nad lokalitou poflakoval i luňák červený. Ptáci střídavě nasvětlení a zamračení se nám předváděli na malou vzdálenost. Tady i kluci byli jak pěny a zírali s úžasem.

O kousek dál cestou po "jižním okruhu" jsme ze závětří pásu křovin z louky vyplašili smíšené hejno volavek bílých a volavek popelavých, od každého druhu asi 40 exemplářů. Za chvíli nad vypuštěným rybníkem Za vrbou přeletěl k Doubravě dospělý orel mořský, na duby na okraji lesa se posadila většina volavek a pokračovala ve slunění. Zatímco kluci zkoumají desítky ohryzů bobra na hrázi rybníka, já na ostrově nacházím límcovanou husu velkou s kódem S15. Pospává už jakoby v páru s jinou husou ? Na ostrůvku je mimo ni dalších minimálně 100 hus a kolem 60 kormoránů velkých.

Při odchodu ve velké výšce přetahuje ke Kapánsku orel - pořizuju čtyři nekvalitní dokumentační snímky. Podle způsobu letu a siluety jej určuju jako orla královského - ale s velkým ALE. Není možné vyloučit i jiné možnosti, nejvíc mě mate délka ocasu.

Cestou po hrázi rybníka U vrby není možné nevšimnout si pohybu desítek drobných pěvců v keřích kolem Kyjovky. Některé druhy jako červenky a budníčci menší se ozývají, jiné jen tak proletují porostem, strnadi rákosní, pěnkavy, pěnice černohlavé.

Během absolvování "severního okruhu" nejvíe zaujal zřetelně zvýšený počet vodoušů kropenatých a kulíků říčních na bahnech Hejdovského a Mlynářky. Na posledně jmenovaném rybníku se stále zdržuje poslední ze zimujících lindušek horských. Zdá se, že už v narůžovělém svatebním šatu (?). Už tradičně plaším zpod břehu konipasa horského, popoletí mezi desítky méně vybarvených a méně pestrých konipasů bílých, kteří pročesávají celou plochu dna rybníka.

Z rákosinky v severní části Hejdovského dnes jak o život řve sameček modráčka. Marně jej hledám na některém ze stvolů rákosu, až nakonec registruju nějaký pohyb dole v porostu mezi trsy orobinců. Běhá po bahně, prožene jednu z mnoha červenek, která si dovolila hledat něco k snědku v jeho revíru. Potom se odmlčí a zmizí někde v hustém porostu.

Kluci už toho mají plné kecky, mlčí, veškeré potravinové zásoby snězené a dost urputně si vynucují návrat k autu. Sám jsem příjemně profouklý a vyvětraný a tak nemá nic proti, pro dnešek stačilo. Než později dorazíme autem na hráz Dubňáku, oba dva vzadu už visí v bezpečnostních pásech a spokojeně chrupkají.

Jen narychlo proběhnu tmavnoucí hladinu rybníka, nacházím opět 10 černopláštíkových racků žlutonohých, poblíž nich několik podezřele tmavých immaturních ptáků. Ale hlavně, dnes se na vodě pohupují 2 jedinci s výrazně světlejšími křídly a zády. Doufám, že budu mít možnost v následujících dnech pořídit aspoň trochu ucházející snímky, které by prokázaly možný výskyt subspecie graellsii.

 

Fotografie k článkuPřidat komentář:
Vaše jméno
Kontrolní otázka: napište, jaký je aktuálně rok